Taşınma Prosedürü

 1. Taşınma Prosedürü kesinlikle değiştirilemez ve müteakip maddeler haricinde kişiye özel uygulama yapılamaz.

 2. Bu prosedürde adı geçen “NAKLİYECİ” sıfatı binadan taşınan veya binaya taşınanlar ile hali hazırda binamızda oturan daire sakinlerine ait eşyaları tamamen veya kısmen nakleden firmaları ifade etmektedir. Gelen şahsın özel veya tüzel kişiliği bina yönetimini bağlamaz. Mevcut uygulama tamamıyla bina sakinleri ve daire maliklerinin güvenliği unsurunu hedef alınır.

 3. Taşınan daire sakini ile ilgili olarak Loft 2 Yöneticiliği Muhasebesi ile koordine kurulur ve borcu yoktur teyidi alınmasını müteakip eşyaların bina dışına taşınmasına izin verilir.

 4. Haddini aşan borcu olduğu halde kısmi olarak da bina dışına habersiz çıkmaya çalışan malik ve kiracılara yapılan uygulama madde 3’de belirtildiği şekilde icra edilecektir. Konu bir şekilde karşı tarafça savcılığa veya polise intikal ederse “herhangi bir güçlük çıkarmadığımız, ancak aidat avansı borçları olduğunu hatırlattığımızı ilettiğimiz, kendilerinin yanlış anladığının” polis ve savcılık kayıtlarına girmesi sağlanacaktır”

 5. Taşınan kiracıların kartları, taşınmalarını müteakip mutlaka iptal edilir. Ev sahipleri ve kiracılar isterlerse kartlarını geri vermeyebilirler.

 6. Otopark 1 girişinde araçlarını park eden nakliyecilerin cep telefon numaraları, trafikte yaşanabilecek sıkıntı esnasında kendilerine ulaşmak maksadıyla güvenlik görevlisi tarafından alınacaktır.

 7. Taşınmalar, hafta içi (Pazartesi-Salı- Çarşamba-Perşembe-Cuma) günlerinde ve sabah 10.00 ile akşamüstü 17.00 arasında yapılabilir. Cumartesi- Pazar ve hafta içine denk gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nce Resmi Tatil kabul edilen dini ve milli bayram günlerinde kesinlikle yapılamaz.

 8. Nakliyecilerin saat 09.30’dan önce binaya girmesi ve 17.30’den sonra sitede kalmaları yasaktır. Nakliyecilerin çalışma yapacakları mahal dışında bulunmaları yasaktır. Nakliyeci çalışanları bina dahilinde ziyaretçi kabul edemezler. Ancak bina dışına çıkarak görüşme yapabilirler.

 9. Güvenlik görevlileri, her akşam saat 17.00’de nakliyecilerin çıkışlarını kontrol edecektir. Kontrol hitamında katlarda veya bina içinde bulunan nakliyecilerin 17.30’ye kadar dışarı çıkmaları için güvenlik elemanları vasıtasıyla uyarılmalarını sağlayarak, bina dışına çıkarılmalarını temin edecektir.

 10. Kendilerine belirtilen çalışma süresini aşan nakliyeciler uyarılacaktır. Ancak uyarılara rağmen çalışmaya devam eden nakliyeciler hakkında Olay Tespit Tutanağı düzenlenerek, çalışmaları durdurulacaktır.

 11. Binaya nakliye amacıyla gelen taşeronlara hangi daireye ne amaçla geldiği sorulacak, gerekli TEYİT daire sakininden alındıktan sonra taşerondan kimliği istenecek ve kimlik bilgileri Loft2 girişindeki resepsiyona , Ziyaretçi Kayıt Defterine kaydedilecektir.

 12. Gelen şahıslara en küçük numaradan başlamak suretiyle ziyaretçi kartı verilecektir. Nakliyeciden alınan kimlik kartı, kendisine verilen ziyaretçi kartının bulunduğu bölüme konulacak ve ziyaretçi kartı numarası ziyaretçilerin kaydedildiği deftere işlenecektir. Gelen nakliyeciler kendilerine verilen ziyaretçi kartını boyunlarına asacaklardır.

 13. Eğer çalışma yapılacak dairede onay alınacak kimse yoksa daire sakinine cep telefonundan ulaşılacak ve gerekli teyit işlemi sonrasında nakliyeciler içeri girmesine müsaade edecektir. Daire sakinine ulaşılamıyorsa, yanlarında daire anahtarları olsa bile nakliyeciler daire sakinine ulaşması istenecektir. Ancak her iki koşulda da daire sakinine ulaşılamıyorsa nakliyeciler kibarca “Bu şartlar altında binaya alınamayacakları” bildirilecektir.

 14. Nakliyeciler, taşıma işlemi dışında bina sakinleri ile görüşmek ve eşyaları görmek için ana giriş kapısından girebilir, araçlarını ilgili prosedürler dâhilinde tahsisli otopark a bırakabilirler.

 15. Nakliye çalışanları gideceği yeri bilmiyorsa kendisine refakat edilerek, gideceği güzergâh kendisine anlatılacaktır. Ayrıca, kendisine Güvenlik Görevlisi tarafından Taşıma Prosedürde belirtilen hususlar hakkında bilgi verilecektir.

 16. Binamızda taşınma esnasında, yük asansörlerinin ve hollerin kaplanması güvenlik tarafından proje sorumlusuna yoksa temizlik görevlilerine bildirilecek ve söz konusu asansörlerin kaplandığını gördükten sonra asansörle eşya taşınmasına müsaade edecektir. Kaplama yapılmasını müteakip eşya taşınmasına müsaade edilecektir. Güvenlik birimleri taşınma hususunu koordine edecektir.

 17. Nakliyeciler taşıma sonrası oluşacak artık malzemeleri binadan götürmek zorundadır. İş sonrasında çıkacak artık malzemeler, yük asansörü 1. otoparka indirilecek ve izin verilen saatler dâhilinde, otoparkta herhangi bölgede bekletilmeden derhal dışarı çıkarılacaktır.

 18. Nakliyeciler binada veya bağlı ya da bağımsız bölümlerinde çalışırken yapıya, insanlara ve diğer araç gerece zarar vermemek mecburiyetindedir. Meydana gelecek zararları tazmin etmek zorundadır. Zarar tespitinde Olay Tespit Tutanağı düzenlenecek ve olay mahalli fotoğraflanacaktır.

 19. Güvenlik birimleri , nakliyecilerin çalıştığı mevkileri sık sık dolaşarak herhangi bir problem olup olmadığını kontrol edecektir. Çalışmanın bitimine yakın nakliye çalışanları uyarılarak, (karton, atık kağıt, naylon, çöp, döküntü, süprüntü, kaplama malzemesi vs.), oluşan atıkların bina dışına çıkarılması istenecektir. Madde 17’e belirtilen davranışların sergilenmesi durumunda ivedi olarak proje sorumlusuna haber verilecek ve Olay Tespit Tutanağı düzenlenecektir.

 20. Ayrıca nakliyeciler çalışma mahallini terk etmesine yakın Güvenlik birimleri söz konusu mahalli kontrol edecektir. Tespit edilen olumsuz hususları tutanak haline getirerek Güvenlik birimleri proje Müdürüne iletecektir.

 21. Nakliyeciler komple daire taşınması haricide sürekli olarak daire sakinlerinin ihtiyaç duydukları tekli veya çoklu eşyaları binamıza getirmektedir. Söz konusu eşyalara uygulanacak prosedür yukarıda belirtilmiştir.

 22. Gelen eşyalar, güvenlik Görevlisi tarafından kontrolü müteakip binaya , girişine müsaade edilecektir.

 23. Çok hassas eşyalar veya aşırı büyük ve ağır eşyaların bina içinde alınması gerektiğinde vardiya amiri tarafından yapılacak incelemeyi müteakip söz konusu eşyaların, kontrollü bir şekilde bina içine bir güvenlik görevlisinin eşliğinde araba ile giriş/çıkışı yapılabilecektir.

 24. Güvenlik birimi prosedür dışına çıkıldığında çalışmayı durdurulabilir.

footer_element.png