Bilindiği üzere, Site gibi toplu yaşanılan yerlerde iyi bir yaşam kalitesine ulaşmak ve bu durumu sürdürülebilir kılmak bir dizi kuralların belirlenmesi ve yaşayanların da bu kurallara titizlikle uyması ile mümkün olmaktadır.

Bu kurallara uyum; huzurlu temiz ve yeşil bir ortamda yaşamanın yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri ile hayatımıza güzel anlamlar katacak, çocuklarımıza da çok değerli bir yetişme ve büyüme ortamı sunacaktır.  Böyle bir yaşam ortamı kuşkusuz ki sitemizin ve konutlarımızın değerinin artmasına neden olacaktır.

Yönetim tarafından belirlenmiş bulunan SİTE KURALLARI, başta Sitemizin Yönetim Planı olmak üzere Kat Mülkiyeti Kanunu, diğer ilgili Kanun ve Yönetmeliklere dayanmaktadır.

Kat Malikleri / Kiracılar birbirlerine karşı komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. Kat Malikleri / Kiracılar gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları ile ilgili Kanun hükümlerine ve yönetim tarafından alınan kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini en geç 7 gün içerisinde Site Yönetimine bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır. Konutların kiraya verilmesi halinde, Yönetime karşı tüm sorumluluk kat malikine aittir.

 


GENEL GÖRÜNÜMÜN KORUNMASI

Sitedeki görünümün bozulmaması esastır.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ortak alanlar kat maliklerinin ortak malı olup,  kat maliklerince ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz.

Ortak alan kapsamında bulunan çatı teras bölümlerine çıkılması ve bu alanların kullanılması can güvenliği nedeniyle tehlikeli olup, kullanılması yasaktır.

Ortak kullanıma açık alanlarda meydana gelecek zarar ve hasarın tazmini, ilgili kişilerden talep edilecektir.

Balkonların katlanır camla kapatılma durumu varsa estetiğe önem verilmeli, balkon cam şekli ve rengi konusunda Site Yönetimiyle diyaloğa geçilmelidir.

Balkon ve pencerelerden halı, kilim, örtü gibi eşyaların silkelenmesi, sigara külü, izmarit ve çöp atılması kesinlikle yasaktır.

Kurutma, havalandırma için dış görünümü bozacak tarzda çamaşır ve benzeri eşyaların, balkon demirlerine asılması, camlardan sarkıtılması yasaktır.

Site bahçesinde, çatıda veya balkonlarda duman ve kokuya sebep olacak şekilde barbekü ve mangal yakılması yasaktır.

Evlerin dışına veya sitenin herhangi bir yerine duyuru ve ticari amaçlı tanıtım bilgi ve belgeler asılamaz.

Satılık veya kiralık daire duyuruları için öncelikle Site Yönetimine bilgi verilmeli, satılık veya kiralık ilanları Yönetimce belirlenen standartlarda asılmalıdır. Bunun dışında olan ilanlara müsaade edilmeyecektir.

Konutlar mesken statüsünde olup kat maliklerince ticari amaçla kiraya verilmesi yasaktır.

Merdiven sahanlıklarına ve yangın merdiven bölümlerine eşya, bisiklet bırakılması kesinlikle yasaktır. Bisikletler bu amaçla ayrılan alanda muhafaza edilebilecektir.

Evlerin kapı önlerine paspas harici kısa bir sürede olsa ayakkabılık, ayakkabı, terlik vb. konulamaz.

 


YANGIN MERDİVENLERİ VE ALANLARINA HİÇBİR SEKİLDE MALZEME KONULAMAZ KONULAN MALZEMELER TAHLİYE EDİLİR.

Blok giriş ve sahanlıklarda gürültü yapılmamalı, giriş ve sahanlık duvarları temiz tutulmalı, yazı ve resimlerle kirletilmemelidir.

Temizlik ve güvenlik nedeniyle blok kapıları kapalı olmalıdır. Yangın çıkış kapıları, enerji tasarrufu, temizlik ve güvenlik nedeniyle kapalı tutulmalıdır.

Site içerisinde satıcılar giremez, dolaşamaz ve satış yapamaz.

 


SİTE GİRİŞİ VE GÜVENLİK

Sitemizde 24 saat 3 güvenlik görevlisi ve 59 adet kameralı sistem ile güvenlik sağlanmaktadır.

Siteye gelen misafirler, Site Güvenlik Noktasına bilgi verir ve gerekirse kayıt altına alınır. Misafirlerin herhangi bir nedenle site ortak alanlarına vereceği zararların sorumluluğu, kat maliki / kiracıya aittir.

Misafirler ve diğer 3. Şahıslar, Site Güvenlik ve Site Görevlisinin ikaz ve uyarılarına itirazsız uymalıdır.

Site giriş kartları şahsınıza aittir (misafir, sucu, tamirci vs.) paylaşılmaması güvenlik açısından önem arz etmektedir. Kartını (yada göster-geç) paylaşan kişilerin kartı iptal edilir. Kart bedeli ödenmez.

Konutlarda yapılacak tadilatlarla ilgili olarak yönetime ve güvenliğe bilgi verilmesi, gelecek çalışma ekiplerine giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacaktır.

 


OTOPARK

Site sakinleri araçlarını yönetime kaydettirmek zorundadır. Misafirler araç plakalarını Site Giriş Kapısındaki Güvenliğe kaydettirmelidir.

Araçlar site içinde araç park yerlerine düzgün bir şekilde konulmalıdır.

Misafir araçları, sadece misafir araç park alanına park edecektir. Bu alanın dolu olması halinde misafir araçları site dışına yönlendirilecektir.

Site içerisinde 20 km hız sınırlamasına uyulması esastır. Site içi giriş, çıkış ve otopark alanındaki araç kullanımı sırasında azami hıza dikkat edilmeli, geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu unutulmamalıdır.

Site içerisinde ehliyetsiz araç kullanılamaz.

Site sakinleri ve misafirlerinin binek araçları dahil çizgiler arasına sığmayan ve yola taşan arabaların (araç boyutu esas alınır) site içerisine girmeleri kesinlikle yasaktır.

Ancak, ticari araçlardan içeriye ulaşması gerekenlerin güvenlik birimince uygun bulunması ve kayıt yaptırması halinde geçici olarak izin verilir.

Araçların park edilmesi durumunda araç farları ve motorları uzun süreli kullanılarak giriş katlarını rahatsız etmemelidir.

 


ÇÖPLERİN TOPLANMASI

Çöpler, Site Görevlileri tarafından her akşam saat 20:00-22:00 arası toplanacaktır.

Çöpler, bu saatten kısa bir süre önce sağlam poşetler içine konularak ağızları sıkıca kapatılmış şekilde çöp kutusuna bırakılmalıdır. Bunun dışında münferiden çöp toplama talebinde bulunulamaz.

Sadece evsel atıklar Site Görevlileri tarafından alınacaktır. Konut içi tadilat vs. sonucu çıkan inşaat atıkları ise daire kapısı, blok kapısı veya site bahçesine kesinlikle konulmayacak ev sahipleri tarafından siteden uzaklaştırılacaktır.

Konut dışındaki alanlarda kesinlikle çöp bulundurulmamalıdır. Otopark bölgesine, blok önüne veya bahçeye “daha sonra atılır” veya “Site Görevlileri alır” düşüncesiyle çöp vb. bırakılamaz.

 


YEŞİL ALANLAR

Yeşil alanların korunması tüm sakinlerin sorumluluğunda olup, bitki ve çiçekler koparılmamalı, zarar verilmemelidir.

Çimlerin üzerinde çimlere zarar verecek araçlar kullanılması, bisikletle dolaşılması yasaktır.

Yeşil alanlar özellikle giriş katı sakinlerini rahatsız edecek şekilde yürüyüş yolu olarak kullanılmamalı, bunun için gezinti yolları kullanılmalıdır.

Yönetimin bilgisi dışında bahçeye\yeşil alana çiçek, çalı formu, bitki, çiçek fidanı dikilmemelidir.

Giriş katlarının ön ve yan balkonlarındaki tüm yeşil alanlar müşterek olup bu alanlar özel maksatlarla kullanılmamalıdır.

Yeşil alanlara ve bahçeye sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılması yasak olup bu maddeler sitede uygun yerlerde bulunan çöp kovalarına atılmalıdır.

Kamelya, pergola ve banklar temiz tutulmalı, çöp, yiyecek ve içecek artığı bırakılmamalıdır.

 


ÇOCUK OYUN PARKI

Güvenlik açısından küçük çocuklar oyun parkına aile büyükleri olmadan yalnız gönderilmemelidir.

Oyun parkında, bahçede ve asansörde çocukların güvenliğinden tamamen aileleri sorumludur.

Çocuk oyun parkına çöp atılması ve bu alanda sigara içilmesi yasaktır.

 


SPOR ALANLARI

Spor alanlarının kullanılması gereken saatler yönetim tarafından belirlenmektedir.

Tenis kortu için yönetimden yada güvenlikten rezervasyon yapılmalıdır

Spor alanları öncelikle spor yapılması için tesis edilmiş olup, bunun dışında kullanılamaz.

Bu alanlar özenli ve temiz kullanılmalı, hasar verilmemelidir.

Fitnes alanlarındaki bazı aletler çocukların can güvenliği açısından tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle fitnes alanında çocukların güvenliğinden tamamen aileleri sorumludur.

 


SOSYAL TESİS ALANLARI

     1. Sosyal tesisimiz saat: 08:00-23:00 arası açıktır. Yazlık havuzumuz 20:30 da kapanır. (saatler yönetim tarafında değiştirilebilir)

     2. Sosyal tesisten sadece site sakinleri faydalanabilir. Misafir kabul edilmez.

     3. Salgın sebebiyle tesis girişinde ateş ölçümü yapılır. 38 derece veya üzeri tesise alınmayacak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

     4. Salgın sebebiyle tesise maskesiz girilmez.

     5. Tesisimizin her yerinde sosyal mesafe kuralları geçerlidir.

     6. Spor amaçlı gelen sakinlerimiz malzemelerini yanında getirecekler.

     7. Salgın döneminde spor salonuna randevu usulü ile girilecek giriş ve çıkış saatleri kaydedilecek.

     8. Kronik hastalığı olanlar 65 yaş üstü huzur evi ceza evi bakım merkezinde çalışanlar çalıştıkları ortamda virüs bulaşma riski olduğundan sosyal tesis ve spor salonunu kullanmamaları önerilir.

9.Çocuklar sosyal tesis fitness ve spor salonuna ebeveynleri olmadan giremez SORUMLULUK EBEVEYNLERİNE AİTTİR.

 


HAVUZ KULLANIM KURALLARI HAVUZA GİRMEDEN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR 

Havuza girmeden önce duş alınmalı ve sonra havuza girilmelidir.

Havuza girmeden önce ayak temizliği için dezenfeksiyon havuzunu giriş ve çıkışlarda kullanınız.

Vücudunuzda deri enfeksiyonu, açık yara veya kesikler varsa havuzu kullanmayınız.

Havuz çevresine sadece yüzme amaçlı malzemelerinizi getiriniz. Terliksiz, günlük giysiler, ayakkabı, çanta, torba ve benzeri eşyalar ile havuz alanına girmeyiniz.

Havuz çevresine sigara içmek yasaktır.

Havuza gelen kişilerin yüzme amaçlı üretilmiş malzemeler dışında, iç çamaşır, iç çamaşıra benzeyen kıyafetler, pantolon, futbol şortu vs. ile havuza girilmesi yasaktır.

Havuza girmek için kullanılan mayonun içine iç çamaşırı giymeyiniz.

Dışarıda kullanılan ayakkabılarla havuz çevresine girmeyiniz.

Havuza bonesiz girmek kesinlikle yasaktır.

Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi kesinlikle yasaktır.

Yetişkin, öğretmen veya cankurtaranın bireysel gözetimi olmaksızın 15 yaş altındaki çocuklar tek başlarına havuza girmesinin sorumluluğu velilerine aittir.

Havuz çevresinde koşmak, itişmek, çevredekileri rahatsız edecek şekilde suya atlamayınız.

Deniz malzemelerini (deniz topu, deniz yatağı, can simidi, kolluk vb.) kullanmayınız.

Kullanıcılar havuza girmeden önce bütün takılarınızı çıkartınız.

Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde girilmelidir. Havuz çevresinde ise 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde mesafe olmalıdır.

 


EVCİL HAYVANLAR

SİTE ortak alanlarında kesinlikle köpek bakamazlar ve evcil olmayan hayvan besleyemezler. Bağımsız bölümlerde kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, ortak mahallerde veya bağımsız bölüm balkonlarında bulundurmamak kayıt şartıyla mümkündür.

Asansörde, site bahçesi ve yeşil alanlarda köpek görülmesi halinde, öncelikle Site Güvenliği ve Site Görevlileri tarafından ikaz edilecektir. Köpek beslenmesiyle ilgili emsal oluşumuna meydan verilmeyecek ve her ne sebeple olursa olsun istisna tanınmayacak olup Site Yönetimi tarafından derhal idari ve hukuki işlem başlatılacaktır.

Bu yasağa misafir köpekleri de dahil olup, günü birlik dahi olsa bahçede ve yeşil alanlarda köpek gezdirilemez.

Site dahilinde köpek beslenemez.

 


EV İÇİ TADİLATLAR

Sizin ve sitenin genel güvenliği açısından evinizin tadilat veya diğer işleri için çalışan kişilerin sorumluluğu öncelikle size aittir.

Evinizin tadilatı sırasında çevreye rahatsızlık vermekten özellikle kaçınılmalı, bunun hem komşuluk adına gerekli olduğu hem de yasal bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

Bu nedenle daire içindeki tadilatlar hafta içinde 10.00–17.00 saatleri içinde yapılacaktır.

Pazar günü tadilat yapılamaz.

Daire içi onarım işleri kısa sürede bitirilmeli ve çevreyi rahatsız etmemesine dikkat edilmeli, onarım sırasında oluşan inşaat atıklarının, daire içinde onarımın tamamlanmasından sonra çevreyi kirletmeyecek şekilde site dışına tahliyesi kat maliki/kiracı tarafından yapılmalıdır.

 


ASANSÖRLERİN KULLANIMI

Asansör kullanımına dair talimat asansör içlerinde bulunmaktadır. Söz konusu kurallar tüm site sakinleri tarafından dikkatlice okunmalı ve titizlikle uyulmalıdır.

Kat malikleri/kiracılar tarafından ev eşyası/yük taşımalarında bina asansörlerinin kullanılması kesinlikle yasak olup, müsaade edilmeyecektir.

Asansör dairesi, kazan dairesi, su deposu ve hidrofor mahalli, elektrik pano odasına vb. mekanlara girilmesi can güvenliği ve site güvenliği açısından son derece tehlikeli olup, yasaktır.

 


ORTAK GİDER AİDATLARININ ÖDENMESİ

Aylık aidat (Sabit gider, ısınma ve sıcak su) borcu ödemelerinin her ayın en geç 20’sine kadar yapılması gerekmektedir. Aidatların belirlenen zamanda ödenmesi esastır. Zamanında ödenmeyen aidatlar için, yasaların belirlediği kanuni süreç ve yasal işlem uygulanır.

 


KİRACILARDAN BEKLENTİLER

Daire kiralayan daire sakini yukarıda yazılı kurallara uymakla yükümlüdür. Uymadığı takdirde tahliyeye varan yasal prosedür uygulanır.

 Kiracı aidat ödemek zorunda mı? Tabii ki aidat ödemek kiracı ve sahipleri için zorunluluk taşıyan unsurların başında gelir. Apartman sakinleri ortak kullanım bedellerini aidatla karşıladığı için ve ortak kullanım bedellerinden faydalanan kiracılar da ödemekle yükümlüdür.

AİDATLARINI ÖDEMEDEN SİTEMİZDEN AYRILMAK İSTEYEN KİRACI ÖDEMEDİĞİ BEDEL KADAR DAİRESİNDE BULUNAN EŞYALARINI REHİN OLARAK BIRAKMAYI KABUL EDER.

 


SİTEMİZE TAŞINMA PROSEDÜRÜ

Öncelikli olarak taşınacak daire sakini yönetime olan borçlarını ödemekle ve borcu yoktur yazısı almakla yükümlü olup taşınacak olduğu gün ve saati bildirmekle mükelleftir.

Borcu olan daire sakininin borcunu ödemeden siteden taşınmasına müsaade edilmez. Borçtan ev sahibi ve müteselsilen kiracıda sorumludur.

Taşınma saatleri:

Hafta içi: 10:00-18:00

Cumartesi: 10:00-13:00

Saatlerinde olup

DİĞER GÜNLERDE VE RESMİ TATİLLERDE TAŞINMA YASAKTIR.

Taşınma Prosedürü kesinlikle değiştirilemez ve müteakip maddeler haricinde kişiye özel uygulama yapılamaz.

Bu prosedürde adı geçen “NAKLİYECİ” sıfatı binadan taşınan veya binaya taşınanlar ile hali hazırda binamızda oturan daire sakinlerine ait eşyaları tamamen veya kısmen nakleden firmaları ifade etmektedir. Gelen şahsın özel veya tüzel kişiliği bina yönetimini bağlamaz. Mevcut uygulama tamamıyla bina sakinleri ve daire maliklerinin güvenliği unsurunu hedef alınır.

Taşınan daire sakini ile ilgili olarak Loft 2 Yöneticiliği Muhasebesi ile koordine kurulur ve borcu yoktur teyidi alınmasını müteakip eşyaların bina dışına taşınmasına izin verilir.

Haddini aşan borcu olduğu halde kısmi olarak da bina dışına habersiz çıkmaya çalışan malik ve kiracılara yapılan uygulama madde 3’de belirtildiği şekilde icra edilecektir. Konu bir şekilde karşı tarafça savcılığa veya polise intikal ederse “herhangi bir güçlük çıkarmadığımız, ancak aidat avansı borçları olduğunu hatırlattığımızı ilettiğimiz, kendilerinin yanlış anladığının” polis ve savcılık kayıtlarına girmesi sağlanacaktır”

Taşınan kiracıların kartları, taşınmalarını müteakip mutlaka iptal edilir. Ev sahipleri ve kiracılar isterlerse kartlarını geri vermeyebilirler.

Otopark 1 girişinde araçlarını park eden nakliyecilerin cep telefon numaraları, trafikte yaşanabilecek sıkıntı esnasında kendilerine ulaşmak maksadıyla güvenlik görevlisi tarafından alınacaktır.

Taşınmalar, hafta içi (Pazartesi-Salı- Çarşamba-Perşembe-Cuma) günlerinde ve sabah 10.00 ile akşamüstü 17.00 arasında yapılabilir. Cumartesi- Pazar ve hafta içine denk gelen ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nce Resmî Tatil kabul edilen dini ve milli bayram günlerinde kesinlikle yapılamaz.

Nakliyecilerin saat 09.30’dan önce binaya girmesi ve 17.30’den sonra sitede kalmaları yasaktır. Nakliyecilerin çalışma yapacakları mahal dışında bulunmaları yasaktır. Nakliyeci çalışanları bina dahilinde ziyaretçi kabul edemezler. Ancak bina dışına çıkarak görüşme yapabilirler.

Güvenlik görevlileri, her akşam saat 17.00’de nakliyecilerin çıkışlarını kontrol edecektir. Kontrol hitamında katlarda veya bina içinde bulunan nakliyecilerin 17.30’ye kadar dışarı çıkmaları için güvenlik elemanları vasıtasıyla uyarılmalarını sağlayarak, bina dışına çıkarılmalarını temin edecektir.

Kendilerine belirtilen çalışma süresini aşan nakliyeciler uyarılacaktır. Ancak uyarılara rağmen çalışmaya devam eden nakliyeciler hakkında Olay Tespit Tutanağı düzenlenerek, çalışmaları durdurulacaktır.

Binaya nakliye amacıyla gelen taşeronlara hangi daireye ne amaçla geldiği sorulacak, gerekli TEYİT daire sakininden alındıktan sonra taşerondan kimliği istenecek ve kimlik bilgileri Loft2 girişindeki resepsiyona, Ziyaretçi Kayıt Defterine kaydedilecektir.

Gelen şahıslara en küçük numaradan başlamak suretiyle ziyaretçi kartı verilecektir. Nakliyeciden alınan kimlik kartı, kendisine verilen ziyaretçi kartının bulunduğu bölüme konulacak ve ziyaretçi kartı numarası ziyaretçilerin kaydedildiği deftere işlenecektir. Gelen nakliyeciler kendilerine verilen ziyaretçi kartını boyunlarına asacaklardır.

Eğer çalışma yapılacak dairede onay alınacak kimse yoksa daire sakinine cep telefonundan ulaşılacak ve gerekli teyit işlemi sonrasında nakliyeciler içeri girmesine müsaade edecektir. Daire sakinine ulaşılamıyorsa, yanlarında daire anahtarları olsa bile nakliyeciler daire sakinine ulaşması istenecektir. Ancak her iki koşulda da daire sakinine ulaşılamıyorsa nakliyeciler kibarca “Bu şartlar altında binaya alınamayacakları” bildirilecektir.

Nakliyeciler, taşıma işlemi dışında bina sakinleri ile görüşmek ve eşyaları görmek için ana giriş kapısından girebilir, araçlarını ilgili prosedürler dâhilinde tahsisli otopark a bırakabilirler.

Nakliye çalışanları gideceği yeri bilmiyorsa kendisine refakat edilerek, gideceği güzergâh kendisine anlatılacaktır. Ayrıca, kendisine Güvenlik Görevlisi tarafından Taşıma Prosedürde belirtilen hususlar hakkında bilgi verilecektir.

Binamızda taşınma esnasında, yük asansörlerinin ve hollerin kaplanması güvenlik tarafından proje sorumlusuna yoksa temizlik görevlilerine bildirilecek ve söz konusu asansörlerin kaplandığını gördükten sonra asansörle eşya taşınmasına müsaade edecektir. Kaplama yapılmasını müteakip eşya taşınmasına müsaade edilecektir. Güvenlik birimleri taşınma hususunu koordine edecektir.

Nakliyeciler taşıma sonrası oluşacak artık malzemeleri binadan götürmek zorundadır. İş sonrasında çıkacak artık malzemeler, yük asansörü 1. otoparka indirilecek ve izin verilen saatler dâhilinde, otoparkta herhangi bölgede bekletilmeden derhal dışarı çıkarılacaktır.

Nakliyeciler binada veya bağlı ya da bağımsız bölümlerinde çalışırken yapıya, insanlara ve diğer araç gerece zarar vermemek mecburiyetindedir. Meydana gelecek zararları tazmin etmek zorundadır. Zarar tespitinde Olay Tespit Tutanağı düzenlenecek ve olay mahalli fotoğraflanacaktır.

Güvenlik birimleri, nakliyecilerin çalıştığı mevkileri sık sık dolaşarak herhangi bir problem olup olmadığını kontrol edecektir. Çalışmanın bitimine yakın nakliye çalışanları uyarılarak, (karton, atık kâğıt, naylon, çöp, döküntü, süprüntü, kaplama malzemesi vs.), oluşan atıkların bina dışına çıkarılması istenecektir. Madde 17’e belirtilen davranışların sergilenmesi durumunda ivedi olarak proje sorumlusuna haber verilecek ve Olay Tespit Tutanağı düzenlenecektir.

Ayrıca nakliyeciler çalışma mahallini terk etmesine yakın Güvenlik birimleri söz konusu mahalli kontrol edecektir. Tespit edilen olumsuz hususları tutanak haline getirerek Güvenlik birimleri proje Müdürüne iletecektir.

Nakliyeciler komple daire taşınması haricide sürekli olarak daire sakinlerinin ihtiyaç duydukları tekli veya çoklu eşyaları binamıza getirmektedir. Söz konusu eşyalara uygulanacak prosedür yukarıda belirtilmiştir.

Gelen eşyalar, güvenlik Görevlisi tarafından kontrolü müteakip binaya, girişine müsaade edilecektir.

Çok hassas eşyalar veya aşırı büyük ve ağır eşyaların bina içinde alınması gerektiğinde vardiya amiri tarafından yapılacak incelemeyi müteakip söz konusu eşyaların, kontrollü bir şekilde bina içine bir güvenlik görevlisinin eşliğinde araba ile giriş/çıkışı yapılabilecektir.

Güvenlik birimi prosedür dışına çıkıldığında çalışmayı durdurulabilir.


SİTEMİZDE SAKİNLERİMİZ BU KURALLARA UYACAĞINI KABUL VE TAAHHÜT EDER


İLETİŞİM

Sitemizin resmi internet sitesi:

www.olimpossitesi.com

Sitemizin resmi facebook adresi:

www.facebook.com/olimpossitesi

Sitemizin resmi facebook grubu adresi:

www.facebook.com/groups/olimpossitesiyonetimi

Telefon Numarası:

                                    0212 405 15 06

WhatsApp Numarası:

                                    +90 542 328 62 90    

Elektronik posta adresi:

yonetim@olimpossitesi.com

Posta Adresi:

                        Tahtakale Mahallesi Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi. Karçiçeği Sokak. Ispartakule Olimpos Sitesi Sosyal Tesis içi 34320 Avcılar / İSTANBUL