booked.net

Değerli Site Sakinlerimize Duyurulur:
Dairelerimizde kullandığımız diyafonlardan isterseniz çocuk parklarını, açık hava spor alanlarını ve site girişini görebileceksiniz.
Yeni devreye alınan sistemde diyafon üzerindeki kamera ikonuna dokunmanız ve açılan sayfanın altında soldaki “güvenlik kamerası” işaretine basarak tüm kameralara ulaşabilirsiniz.
Bunları Biliyor musunuz ?
+Site Yönetimi Nasıl Seçilir?

MADDE – 23 : SİTE YÖNETİM KURULU

a) Seçimi :

Site Yönetim Kurulu, iki yıl için Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca kendi aralarından veya dışarıdan 5 asil 3 yedek üye olarak seçilir. Bu seçimin ilk turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, mümkünse aynı gün yapılacak ikinci turda en çok oy alanlar seçilir.

+İşletme Projesi (AİDAT) ve EK BÜTÇE Nedir? Nasıl Belirlenir?

MADDE – 7 : İŞLETME PROJESİ: Yıl içerisindeki tahmini gelir ve gider tutarları ile tüm masraf kalemlerini gösteren ve her bağımsız bölüme düşen miktarı belirleyen bütçeye denir.

 

Belirlenmesinde önceki yıla ait kesinleşmiş masraf kalemleri ve planlanan masraflar göz önünde bulundurulur.

Bu miktar üzerine söz konusu yıl için öngörülen enflasyon ve vergiler eklenerek belirlenir.

 

Örnek

İŞLETME PROJESİNE DAHİL OLAN GİDERLERİN BİR KISMI

1- Yönetim giderleri (Müdür, muhasebe halkla ilişkiler, Mali müşavir, Avukat, vs)

2- Blok görevlileri, teknik personel, Sosyal tesis görevlileri ücreti

3- Sosyal Sigortalar

4- Ana gayrimenkulün sigortası

5- Ana gayrimenkulün ortak yerlerinin ve tesislerinin bakım, korunma, onarım ve işletme giderleri

6- Bahçenin ıslahı, tanzimi ve bakımı için görevlendirilecek bahçıvan için ödenecek tutar ve Sigorta primi.

7- Eskiyen posta kutuları, kapı zilleri, merdiven, otomatiklerinin yenilenmesi

8- Yıllık PTT, Noter ve mahkeme masrafları

9- Beklenmedik ve acil işler

10- Güvenlik

11-Sosyal Tesis giderleri

gibi kalemler için ödenecek miktar tahminen hesaplanarak istenecek toplam para belirlenir.

Bu bedel kanunun öngördüğü şekilde kat maliklerine paylaştırılır.

 

Öngörülen para fazla toplanmışsa gelecek seneye devrolur veya personel tazminatları için ayrılır. Eğer, tahmin tutturulamamış yada ilave harcama yapılması gerekmişse bu miktar için yeniden bütçe toplanır Buna da Ek bütçe denir

+Temsilciler Kurulu Nasıl Seçilir? Görev ve Yetkileri Nelerdir?

MADDE – 22 : TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU

a) Teşekkülü :

Toplu yapı temsilciler kurulu, her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri

ve ticari nitelikli bağımsız bölüm maliklerinden oluşur.

Olimpos Sitesinde 10 blok olduğu ve her bloktan bir temsilci (Yönetici) seçildiği için Olimpos Sitesi Temsilciler kurulu 10 kişiden oluşur.

b) Görevleri :

SİTE Yönetim Kurulu ve SİTE Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve Site Yönetim Kurulu tarafından

hazırlanacak olan işletme bütçesini görüşerek onaylamak veya değiştirerek onaylamak, bu Yönetim

Planında yazılı görev ve yetkileri haricinde kalan diğer tüm konularla ilgili olarak karar almak, bir önceki yönetim kurulu üyelerini ve hesaplarını inceleyerek ibra edip etmemek, gereğinde haklarında yasal takip başlatmak, Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek başlıca görevleridir.

Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri kat maliklerine karşı aynen vekil gibi sorumludurlar.

Alınan kararların özelliği elverdikçe Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarının icrasından SİTE

Yönetim Kurulu sorumludur.

c) Toplanma :

Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olağan toplantısını iki yılda bir defa Şubat ayının ilk yarısında gerçekleştirir.

+Blok Yöneticileri (Temsilci) Nasıl Seçilir?

İki yılda bir defa Şubat ayının ilk yarısında Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olağan toplantısında seçilir.

+Blok Kat Malikleri Kurulu ve Blok Yöneticisi
BLOK KAT MALİKLERİ KURULU: Her blokta yer alan kat maliklerinin oluşturduğu kuruldur.

BLOK YÖNETİCİSİ: Her bir blokta Blok Kat Malikleri tarafından seçilen ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda bloku temsil eden yönetici.

+Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Görev ve Yetkileri
Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kendi içinden veya dışından seçtiği, Yönetim Planı ve Kat Mülkiyet Kanunu ile Toplu Yapı Temsilciler Kurulu’nun kararlarını uygulayan ve SİTE’nin her türlü yönetim işlerinden sorumlu ve yetkili kurulu ifade eder.

+Otopark Kullanımı ile ilgili kurallar var mıdır?

MADDE –10 : YASAK İŞLER

g) Hak sahipleri, otoparklar dışında yerlere araç park edilmesi veya fazla sayıda araç bulundurulması veya uzun süreli bekleyen misafir araçlarının tespiti halinde araçların çektirilerek bedellerinin ilgili kat malikinden tahsil edilmesi Site Yönetim Kurulunun yetkisindedir.
h) Otoparklar dairelere tahsis edilmiş araç sayısı çerçevesinde kullanılacaktır. Otoparkların yerlerinin daireler itibariyle tespit edilmesi Yönetim Kurulu’nun takdirindedir.

+Sitede Evcil Hayvan Bakımı İle İlgili Kural Var mıdır?

MADDE –10 : YASAK İŞLER

k) SİTE ortak alanlarında kesinlikle köpek bakamazlar ve evcil olmayan hayvan besleyemezler. Bağımsız bölümlerde kedi, köpek, kuş gibi evcil hayvanlar ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, ortak mahallerde veya bağımsız bölüm balkonlarında bulundurmamak kayıt şartıyla mümkündür.
Bu gibi ev hayvanlarının gerek apartman komşuların ve gerekse ortak alanlarda herhangi bir sakini, misafiri veya personeli sesleri, pislikleri veya saldırıları ile rahatsız etmeleri halinde maddi ve manevi sorumluluklar genel hukuk kuralları dahilinde ve Belediye Mevzuatı çerçevesinde görülecektir.

+Dairede Tamirat Yapmanın Kuralları Var mıdır?

MADDE –10 : YASAK İŞLER

s) Kat malikleri ve diğer hak sahipleri zorunlu tamirat işlerini gürültü ile komşularını rahatsız etmemek amacıyla sadece mesai günlerinde 10:00 – 17:00 saatleri arasında yaptırabilirler.

+Yönetim Aldığı Kararları Bağlayıcı mıdır?

Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararları, Yönetim Kurulu kararları, Geçici Yönetim Kurulu kararları ve kesinleşen İşletme Projesi tüm hak sahiplerini bağlayıcı olup 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 68’nci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

+Kat Malikleri Masraflara Katılmak Zorunda mıdır?
MADDE – 9 : BAKIM , KORUMA VE ZARARDAN SORUMLULUK
a) Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımı için özen göstermeye, bu konudaki masraflara katılmaya, mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.

MADDE – 11: ANAGAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA
Toplu yapı kapsamındaki bloklarda blok kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o Bloktaki kat malikleri tarafından, sitedeki bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler bütün kat malikleri tarafından karşılanır.
Eşit Olarak Karşılanacak Giderler: Site içinde görev yapan, kapıcı, güvenlik, temizlik, bahçe bakım, çöp toplama vb. personel giderlerine, SİTESİ yönetimine verilecek olan ücretlerle ilgili giderlere ve bunlar için toplanacak avanslar eşit olarak karşılanacaktır.
Arsa Payı Oranında Karşılanacak Giderler: Ana gayrimenkulün sigorta primlerine, Site kapsamındaki bütün bağımsız bölümler için tahsisi edilen ortak tesis ve yerlere ilişkin bakım, yapım, koruma ve onarım, demirbaş alımları için ödenecek giderler ile bölge içerisinde yer alan yüzme havuzlarının işletme giderleri, çevre aydınlatma, bahçe sulama giderleri ile bloklarda bulunan asansör, hidrofor, aydınlatma, spor tesisleri giderleri ve bahsi geçmeyen diğer giderlere arsa payı oranında katılacaklardır.

+Aidat Giderleri veya Avans Payı Ödenmezse Ne Olur?

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık “yüzde beş” hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

+Aklınıza gelen sorular var mı?

Cevabını merak ettiğiniz soruları lütfen “yonetim@olimpossitesi.com” adresine yazın burada cevaplayalım.

2019-05-09_16-13-23

Sitemizin boya – onarım ihalesi için verilen teklifler 24 Nisan Çarşamba günü Facebook üzerinden yaptığımız canlı yayınla ihale komisyonu tarafından katılımcıların huzurunda açıldı.
15 firma ihaleye katıldı ve incelemeler sonucu 5 firma finale kalacaktır.

Gelişmeler buradan paylaşılacaktır.

İNTERNETTEN AİDAT BORCU SORGULAMA VE ÖDEME DÖNEMİ BAŞLADI

Buradan ulaşabilirsiniz

SERVİS
GÜNCEL PLAN-ALFALI

olimposgrububeyazbuyuk

ÖNEMLİ TELEFONLAR

footer_element.png